Powrót

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ Daniel Doboszz siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 3, 72-020 Trzebież. Adres e-mail biuro@dobosz.pl.

 

Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz prawnie uzasadniony cel.

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Pozwala na wykonywanie zadań w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Umożliwienie wykonania umowy naszym partnerom, którzy przekazują nam dane swoich klientów.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Umożliwienie klientom naszych partnerów zakup naszych produktów

Rozpatrywanie skarg i reklamacji.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenia statystyk.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Pozwala na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia  obowiązków wynikających z przepisów prawa).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

 

Przekazywanie danych osobowych.

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie (Biuro rachunkowe, Kancelarie prawne....)

 

Przechowywanie danych osobowych.

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania  i zachowania zasady rozliczalności.

 

Zmiana danych osobowych.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługujeprawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

Skargi.

W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki Cookies.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Korzystamy z plików cookies

Analizujemy informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookies, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Rozumiem